18.07.2009

FyensStiftstidende,Vinavler pa badeoen Sild

FyensStiftstidende

Den mondiene tyske bade© Sylt (pä dansk Sild) i havet lige syd for Rom» bli-ver en attraktion rigere.
I dette forär tilplantedes et 3000 kva-dratmeter stört areal ved Keitum midt pä den langstrakte & med 1600 vinstok-ke, der fra 2012 ventes at bringe omkring 1500 flasker frugtig/frisk hvidvin pä markedet - primaert tsenkt som utraditio-nel souvenir for nogle af eens ärligt ca. 600.000 gasster.
Bag initiativet stär det traditionsrige og ansete vinhus Balthasar Ress i distrik-tet Rheingau n£er Rüdesheim.
Den 35-ärige vinavler Christian Ress, der i femte generation videreforer vin-huset i Rheingau, stär sammen med sin far, Stefan, bag pioner-projektet pä Sild. De har hverken ladet sig afskrcekke af Nordsoens barske vinde eller beliggen-heden pä 55. breddegrad, der gor den nye vinmark til Tysklands nordligste.
Nok har Süd et dejligt, solrigt sommer-klima, men forär og efterär prasges ofte af heftige storme.
Vinavlerne har derfor valgt to tidligt modnende druesorter til deres eksperi-ment: 1100 stokkeafdennyesort Solaris, der giver müde vine uden megen syre, og 500 Rivaner-stokke, en krydsning med de bedste egenskaber fia de velkendte sorter Riesling og Silvaner.
Trods de solrige sommermäneder mä vinen statistisk päregne ca. to ugers min-dre vegetationstid end i markerne ora¬kring vinhusets stamkvarter i Rheingau.
Det soges kompenseret dels ved valget af de nsvnte druesorter, dels ved laeplantninger omkring marken.
Sild-vinen dyrkes pa leret sandjord beriget med et paent lag humus. När vi¬nen hestes, kores mosten i tankvogne til Ress-vinhuset i Rheingau, hvor den kselderbehandles og fyldes pä flasker. Den bringes i handien under navnet "55 Grader Nord - Solaris/Rivaner" - forventet pris 25 euro/flaske (ca. 185 kroner.)


Zurück

Cookie-Annahme und Altersverifikation

Balthasar Ress bietet Ihnen feine Weine und feine Momente.

Um Ihnen auch hier, gesetzlich und technisch betrachtet, ein feines Online-Erlebnis liefern zu können, benötigen wir bitte die folgenden Bestätigungen von Ihnen.


Datenschutz-Regeln im neuen Fenster öffnen.